مکالمه بین yazdiran و bahramkhan

1 پیغام بازدید کنندگان

  1. این محدودیت هایی که در انجمن وضع شده خیلی خنده داره!
    طرف خودش تاپیک زده ولی خودش نمی تونه به روزش کنه
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1