سلام . یکی از بستگان که جوان هستند میخواهند یه مغازه فروشگاه پوشاک زنانه یا بچه گانه بگیرنند از دوستان کسی هست اینجا بصورت امانی جنس بهش بده ؟ تضمین هم چک کارمندی معتبر میدهند