یکی هم صندوق آباد بانک مسکن هست 20% میده ( اما باید یک نفر مبلغ برداره تا شما بتونی باز کنید کمی پارتی میخواد )