پیک موتوری با زنگ خور بالا روزانه میانگین 150 الی 170 زنگ
شب عید حداقل زنگی که میخوره حدود 350 الی 400 شایدم بیشتر
درآمد روزانه بین 500تا 750 هزار تومان این درآمد روزای معمولی
روزایی که کار خیلی خوبه خیلی بالاتر دخل میندازه
9800اشتراک داخل سیستم ثبت شده
مطمئن باشید زرنگ باشی با یه تبلیغات اساسی دیگه کلی زنگ میتونین اضافه کنید
سابقه هفت ساله داره، مشتری های هفت ساله داره، موتور سوار های حرفه ای هفت ساله داره
یعنی همه چیز آمادس برای یه کاسبی پر درآمد خوب و سالم
محدود ونک، با مجوز رسمی از از شهرداری تهران
کل امتیاز با شش خط تلفن شش دانگ به نام میخوره
یک خط رند داره که خالیش رو آگه بخوای از مخابرات بخری حداقل 12میلیون ارزش خط رند بدون زنگشه
مبلغ در نظر گرفته شده 150میلیون تومان
که ده میلیون اون بابت پول پیش مغازه میباشد
با کلیه سیستم کامپیوتری با کلیه وسایل میز و صندلی مبل
با بیست نفر موتور سوار فعال و منظم و حرفه ای با سابقهاینو جایی دیدم یاد این فروم و موضوع افتادم، گفتم شاید بدردتون بخوره