سلام

کانال تلگرامی مکمل فعالیت بکوریتی راه اندازی شده
https://t.me/backority

در صورت عضویت در بکوریتی لینک شما در این کانال معرفی خواهد شد ( رایگان )

این کانال در هفته پیش رو در چند کانال وبمستری بزرگ آگهی خواهد شد