نیازمند شخصی هستم که بتونه بصورت حرفه ای در شبکه های اجتماعی فعالیت کنه
دستمزد بسیار بسیارمناسب و مکفی هم پرداخت خواهد شد

لطفا فقط حرفه ای ها

آی دی تلگرام
kanalema@