من چون تجربه خوبی از نداشتن سورس کار برنامه نویسی دارم/ دوست دارم وقتی هزینه میکنم سورس کار هم بدن که بنظرم اسکریپت فرشاد بدون سورس هست/