نقل قول نوشته اصلی توسط نسیم شمال نمایش پست ها
درسته همه ما به دیگران که می رسیم هزار جور نسخه می پیچیم ولی به خودمون که میرسه هیچ چیز با ارزشی نداریم که ارائه بدیم
شما هرطور که مایلی فکر کن و همین جمله خودتون رو به خودتون هدیه میدم
اگر چیز با ارزشی ندارید بهتره پستی ارسال نکنید