سلام برای دریافت اینماد چه مدارکی لازمه؟
سو ء پیشینه نیاز داره یا نه؟

این پست توسط عبارت زیر به روز شده است :

کسی نیست جواب بده؟