سلام
رفتم تو بلاک چین یه کیف پول باز کردم
مشخصات جعلی هم دادم
اما آخرش عکس گواهی نامه میخواست
جای دیگه ای نیست که معتبر باشه و ایرانو هم قبول داشته باشه؟
ممنون