باسلام

بنده برای منطقه و محل زندگی خودمان ، استعلام گرفتم و نزدیک 50-60 هزار شماره ایرانسل در آن محدوده وجود داشت

هزینه کردیم و این پیام را ارسال کردیم به این تعداد شماره

اما متاسفانه هیچ بازدهی نداشت ! از بین این 60 هزار پیامک ، کلا 10 نفر تماس گرفتند که این 10 نفر هم اصلا در منطقه ما زندگی نمی کنند . یعنی کیلومتر ها فاصله دارند

بعد ، حدود 30 نفر از دوستان ، همکاران که خط ایرانسل دارند و در چند هفته قبل هم خطشان فعال بوده پرسیدم و برای هیچکدامشان پیامکی ارسال نشده . حتی خودم که 3-4 خط ایرانسل دارم و در این منطقه زندگی میکنم ، پیامکی دریافت نکردم

خواستم به شما دوستان پیشنهاد کنم که اصلا این روش را برای ارسال پیامک انبوه انتخاب نکنید که اصلا بازدهی نداره

من از طریق یک سایت سامانه پیام کوتاه اقدام به ارسال کردم . شرکت ایرانسل هم به جای گزارش ، فقط 1 اسکرین شات ارسال کرده به عنوان سند !