سلام
کسی راهی سراغ داره برای ثبت نام و فروش در سایت اتسی؟
این سایت داره روز به روز بزرگ تر میشه
تازگی ها سایت DaWanda ی آلمان رو هم خریده
رتبه 59 آمریکا شده
جای صنایع دستی ایران بد جوری خالیه