سایت bama.ir اومده کاری کرده که فروشنده قیمت پیشنهادی رو قرار میده و باید برای دیدنش آگهی رو حتما باز کنیم ..


این کارش باعث شده بازدید صفحه بالا بره در حالی که مخاطباتش همان ها هستند و شاید هم بخاطر همین کارشون که البته در همه اگهی ها ایطور نیست به سمت دیوار بروندنتیجه تاپیک =

برای پیشرفت خودمان هم که شده ، همه ی کارها را آسان کنیم