2 عدد کد تخفیف ۲۰ هزار تومان برای خرید سبدهای بیشتر از 150 هزار تومان
از سایت www.digikala.com

امکان استفاده از دو یا چند کد تخفیف در یک سبد خرید میسر نیست.
کد تخفیف شما برای کالاهای شگفت انگیز و سایر فروشندگان قابل استفاده نیست.
کد تخفیف شما فقط یک بار و در یک سبد خرید قابل استفاده است و پس از آن باطل خواهد شد.
قیمت هر کد تخفیف 5 هزار تومان
اعتبار تا 20 شهریور
جهت خرید تلگرام