سلام دوستان
از مدیران شرکت های واسط پستی یه سوال داشتم
آیا واریزی پست برای شما هم نامنظم و کم شده ؟