سلام دوستان.

برای شما هم این مشکل اختلال گیت وی وجود داره؟

ظاهرا سراسری هست

این پست توسط عبارت زیر به روز شده است :

یعنی سیستم پستی کسی مشکل نداشته اینوچند روز؟؟