با سلام
خریدار ممبر فیک کانال با قیمت زیر شش هزار تومان به ازای هر کا هستم
اعلام کنید.