کسی میدونه اسکریپت این سایت چیه و طرز کارش چطوره و از کجا گیر میاد؟

http://blog.web-provider.ir
intart.ir