سلام دوستان هرکسی اسکریپت تعبیرخواب بر پایه وردپرس خواست در خدمتم
به صورت بسته نصبی ارائه میشه