اغلب کارآفرینان تنها روی هدف نهایی و کارهایی که باید انجام دهند تمرکز می کنند

درصورتی که تهیه ی لیست نبایدها نیز به همان اندازه مهم است…

کارآفرینی یا همان راه اندازی کسب وکار جدید بیش از هر زمانی میان مردم جا افتاده است و اغلب آن ها با تهیه ی یک لیست انجام

کار و لیستی از انتظاراتشان وارد بازار می شوند. نکته ی مهم این که تهیه ی لیستی از کارهایی که نباید انجام شود نیز به همان اندازه مهم است.

به عبارت دیگر این افراد مقصد نهایی خود را می دانند اما مشکلات مسیر را پیش بینی نمی کنند.

این افراد باید عجله را کنار بگذارند و از خود و ایده شان محافظت کنند.

هدف داشتن در هر کسب و کاری ضروری است اما اجتناب از اشتباهات نیز مهم است.

علاوه براین پیش بینی مشکلات مسیر، سرعت رسیدن به اهداف نهایی را نیز تسریع می کند.

برای مطالعه محتوای متنی، شنیدن و دریافت این پادکست کاربردی برای استارتاپ ها می توانید اینجا کلیک نمایید ...