سلام
دامنه های زیر به فروش میرسد:
gaj.app
nasim.app
mahan.app
گاج
نسیم
ماهان