با سلام

نیازمند راهکار برای معاملات غیرحضوری از شهرهای دیگر هستم.
مثلا خرید از طریق دیوار دیگر شهر ها
بهترین راه حل برای اعتماد سازی و ...

کسی راهکاری سراغ داره؟