دوستانیکه سابقه ارسال ایمیل تبلیغاتی رو دارن لطفا نتایج کار رو اعلام کنن ببینیم جوابگو بوده یا نه؟
از لحاظ افزایش بازدید و فروش
ممنون