پیشنهاد میکنم یه انجمن جدید راه اندازی کنید و همینجا معرفی کنین. من اولین نفر میام...

به همان دلیل که تلاش های مدیران فعلی و سابق این مجموعه در جهت مدرن و امروزی کردن به ثمر ننشست، گمان می کنم این که امروزه بخواهیم فضایی با الگوی مد نظر برای این انجمن پیاده سازی کنیم هم محکوم به شکست هست.

حکایت پیتزا فروشی در تخت جمشید و دیزی فروشی در فرودگاه هست. به نظرم این کار موثر نخواهد بود.

هر وب سایت باید به نسل مخاطبینش توجه داشته باشد.