سلام

از دوستان کسی اگر ترجمه و مکالمه انگلیسی خبره هست پیغام بده
چند صفحه ترجمه دارم