رزتا استون بهترین نرم افزار آموزش زبان خارجی


موفق ترین نرم افزار آموزش زبان در سال 2015
آموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته به صورت زبان مادری
آموزش در قالب مکالمات کاربردی و از طریق تصاویر واقعی
قابل استفاده روی کامپیوتر