سلام .

تبديل فايل هاي PDF فارسي به word

فایل پی دی اف فارسی به ورد تبدیل می گردد . تبدیل هر گونه فایلهای فارسی بصورت کتاب و مجله هم به ورد پذیرفته میشود .

هزینه هر صفحه بدون ویرایش و صفحه ارایی 200 تومان میباشد .

ارسال به تلگرام جهت محاسبه قیمت و زمان تحویل

mediumah@