سلام
دوستان کسی از درگاه های واسط بانکی ussd استفاده کرده میشتاسه لطفا معرفی کنه حداقل یک api داشته باشه بشه پرداخت شده را چک کرد مرسی