هدایای تبلیغاتی برای بسیاری از سال‌ها یک برگزیدن دوست داشتنی برای معرفی برند در طی تبلیغات بازاریابی بوده است.
اکنون که ردیابی تبلیغات در اینترنت جزئیات زیادی را در باره نتایج تبلیغات ارائه می‌دهد، مهم است که پرتو دهیم که هدایای تبلیغاتی و هدایای نامگذاری شده کارایی مثبتی بر روی برند و فروش شما دارند.
انجمن¬های متعددی چندین نظرسنجی و پژوهش را اتمام داده است که شواهدی را نشان می‌دهد که وابستگی مستقیمی بین عرضه هدیه تبلیغاتی و درمان در معرفی برند و افزایش فروش وجود دارد.
علاوه بر آگاهی از برند و فروش بهتر، این شکل از تبلیغات بازده بهتری در سرمایه‌گذاری دارد.
در اینجا برخی از یافته‌های کلیدی تحقیق آورده شده است. این تحقیق دربرگیرنده بررسی نزدیک به ۱۵۰۰۰ نفر از افرادی بود که در طول سنه گذشته یک هدیه تبلیغاتی دریافت کرده بودند.
۶۶ ٪ از شرکت کنندگان ادعا کردند که می‌توانند برند هدیه تبلیغاتی را که در ۱۲ ماه گذشته اخذ کرده¬اند را به خاطر بیاورند.
بازدهی سرمایه روی هدایای تبلیغاتی مراجعت بهتری به سرمایه‌گذاری نسبت به تبلیغات رادیویی و فضای باز دارد و مساوی با تلویزیون و تبلیغات چاپی است.
۷۹ ٪ ممکن است دوباره با این کمپانی شغل کنند.
بیشتر کمپانی کنندگان (۸۷ درصد) یک مورد تبلیغاتی را بیش از یک سال نگه می‌دارند.
حدود نیمی (۵۶ ٪) گفتند که تاثیرپذیری آنها از یک کمپانی بعد از دریافت یک هدیه تبلیغاتی شفا یافته است.


محصولات تبلیغاتی محبوب
محبوب‌ترین هدایای تبلیغاتی از نظر آن‌هایی که باره نظرسنجی قرار گرفتند، فلش مموری تبلیغاتی ، تبلیغاتی، وسایل الکترونیکی، یا یک لیوان تبلیغاتی بود.
زمان تصمیم گیری در باره گزینش یک هدیه تبلیغاتی حائز درازا عمر بالا، لیوان تبلیغاتی احد از مواردی است که زمانی طولانی باره استفاده پیمان می گیرد.
وقتی نوبت به طول عمر رسید، دسته زیادی از آنها (۸۷ درصد) گفتند که آن‌ها یک باره تبلیغاتی را بیش از یک سنه و ۳۰ درصد از آنها محصولات تبلیغاتی را الی ۴ سنه نگه می‌دارند.
البته، هر چه محصول تبلیغاتی بیشتر نگهداری شود، کارایی بیشتری بر روی گیرنده و هر آدم دیگری که گیرنده را در اثناء استفاده از محصول تبلیغاتی می‌بیند خواهد گذاشت.
تاثیر این محصولات بر روی گیرنده‌ها بسیار عالی است. آنها می‌توانند نوع خاصی از فرآورده دریافت‌شده را به خاطر داشته باشند و وانگهی اسم برند یا اسم شرکت را برای مدت‌زمان طولانی بعد از گرفتن آن به خاطر بسپارند.
در حقیقت، بیش از ۹۴ ٪ از کسانی که در این پژوهش کمپانی کردند ، گفتند که برند آیتم تبلیغاتی و یا فرآورده تبلیغ‌شده را فراموش نمی‌کنند.