+چته ؟


- وقتی یه کبوتر با کلاغ‌ها معاشرت می‌کنه
پرهاش سفید باقی می‌مونن ولی قلبش کم‌کم سیاه می‌شه آقای قاضی !!


دیالگوها با اقای قاضی / استوری / اهنگ / شعر


https://t.me/cheshmeman


+چته ؟


- وقتی یه کبوتر با کلاغ‌ها معاشرت می‌کنه
پرهاش سفید باقی می‌مونن ولی قلبش کم‌کم سیاه می‌شه آقای قاضی !!