درود
با تلگرام در ارتباط باشید
نقد کردن انواع ارزهای شما