بالابر خانگی می تواند جایگزین خوب و به صرفه ای به جای آسانسور های باشد. چرا که آسانسور گران قیمت است. بالابر خانگی برای مکان هایی هستند که فضای کافی موجود نباشد .
مزایای بالابر خانگی

آسان و سریع می شود.
نصب و سرویس نگهداری آن ارزان است
برق تک فاز تغذیه می شود.
قابل اعتماد است
نیاز به چاهک ندارد
نیاز به آهن کشی به طور جداگانه ندارد


اگر ساختمانی چاهک برای آسانسور نداشته باشد و طبقات دارای پله های زیاد باشد می توان از بالابر خانگی به جای آسانسور استفاده کرد. این مسئله نیاز به اخذ تاییدیه از معاونت معماری شهرداری است. مسلماً با توجه به کاربری ساختمان اخذ این تاییدیه میتواند تا حدودی دشوار باشد. به عنوان مثال اگر ساختمان پزشکان باشد به راحتی میتوان این تاییدیه را گرفت ولی در مورد ساختمان های مسکونی اخذ این مجوز کمی سخت است.