دوستان الان وضعیت علی اکسپرس چطوره ؟ به ایران ارسال داره ؟ کسی خرید کرده ؟

ترجیحا دنبال راهیم که مستقیم خرید کنم اگه نشه سایت واسطه چی رو پیشنهاد میدین