آیا درباره اصلاح کردن گربه چیزی شنیده اید. گربه های پرشین یا موبلند نیازمند مراقبت ورسیدگی تخصصی هستند بهتراست سالی یکبار مخصوصا درتابستان موهای گربتان کوتاه شود اصلاح گربه به چند طریق انجام میشود:
به روش موزر یا قیچی


طریق کوتاه کردن موی گربه با موزر بیشتر درارایشگاه های تخصصی گربه انجام میشود ماشین اصلاح موی گربه تخصصی است ونمیتوان باماشین های اصلاح انسانی انجام شود. کوتاه کردن مو گربه پرشین خیلی سخت تراز موی گربه موکوتاه است چون دربیشتر موارد موی گربه پرشین گره میخورد وعمل گره گیری موی گربه باید قبل ازاصلاح انجام شود.


طریقه کوتاه کردن موی گربه با قیچی
بیشتر برای گربه های اشرافی وبسیارارام که درشوهای ومسابقات گربه های نژاد دار انجام شود.


مطمئن هستم بیش از نود درصد افرادی که دارای گربه موبلند هستند درخانه دست به قیچی شده اند وتلاش کردند موی گربشان راکوتاه کنند ولی اگرشما از آن ده درصدی ها هستید پیشنهاد میکنیم که این کاررا انجام ندهید


نه به نفع شما نه به نفع گربه عزیزتان هست


شما میتوانید برای اصلاح گربه خود لینک https://simoncat.ir/اصلاح-و-کوتاه-کردن-موی-گربه/ را بخوانید تا یاد بگیرید که چگونه موی گربه را کوتاه کنیم .


اموزش اصلاح موی گربه (shave) کاراسانی نیست شایداگر ماشین اصلاح راداشته باشیم باید چندین بار تمرین کنید تا آن آرایشی شود که شما دوست دارید قیمت کوتاهی موی گربه هم آنچنان بالا نیست کوتاهی مو گربه سالی یکبار مناسب است ولی بااین حال به سلیقه شما بستگی دارد بعضی ها دوست دارند گربشان را همیشه موکوتاه و آرایش شده ببینند تصمیم باشماست.