بعضی از کانالها و گروه ها تعداد عدد زیر تصویر شرکت کنندگان آنها بالا است و نمیتوانید تک و تنهایی به آن ها برسید، شما در مرحله اول باید عکس را بین دوستان و آشنایان خود پخش کنید تا بتوانید مقداری رای جمع نمایید و به رقبا نزدیک شوید یااز آنها جلو بزنید. در مرحله دوم پست خودرا در گروهها و کانال ها پخش کنید ولی اینکار نسبت به جمع کردن بازدید سختر است چون شخص باید وارد چنل شود و سپس اقدام به ثبت امتیاز کند و خیلیا هم اهمییتی نمیدهند که اینکارو انجام دهند، اگر هم به پی وی افراد مختلف ارسال کنید که آن هم با وجود محدودیت های تلگرام و امکان ریپورت شدن اصلا راه خوبی بنظر نمیرسد. پس چاره کار چیست و چگونه باید این کارو انجام دهیم؟


برای خرید لایک تلگرام و زیاد کردن آن و افزایش آن میتوانید با ما از طریق پشتیبانی ارتباط برقرار کنید. (اینکار برای تمامی نظرسنجی ها چالشها و مسابقات انجام خواهد شد)

شما بازدیدکننده گرامی خواهید توانست برای یک پست تک گزینه ای تا هرچی سفارش بدهید.


میتوانید آیدی زیر را در تلگرام سرچ و پیام دهید