دوستان حدود 10 روز هست که سایت پاپ فا به آدرس https://popfa.ir/ پول صدها کاربر رو نداده.میلیون ها تومن پول کاربرا مونده دست اینا
دوتا پشتیبان هم گذاشتن که فقط میگه فردا/پسفردا/جمعه و...
باید دست این دزدها برملا بشه تا کسی بیشتر ضرر نکنه