زنان بیشتر ترجیح می دهند داخل خانه کنار فرزندان خود یک شغل خانگی داشته باشند.
حالا اگر قصد دارید در خانه درآمدزایی کنید بهتر است ابتدا مشخص کنید
شغل خانگی می خواهید یا کسب وکار خانگی ؟
شغل یعنی برای دیگران کار کنید
کسب‌وکار یعنی خودتان کارآفرینی کنید

شغل‌های خانگی متنوع زیادی وجود دارد که بهترین آن‌ها فریلنسری است
کارآفرینی داخل خانه به این راحتی ها نیست اگر شما اصول راه‌اندازی کسب وکار خانگی را ندانید

باید در این مسیر بتوانید ابتدا انتخاب درستی بر اساس شرایط زندگی خودتان، روحیه کارافرینی یا کارمندی خودتان و امکانات موجود داشته باشید.

مهم‌ترین موضوع در کسب‌وکار نیازسنجی بازار است و قدم‌های درستی که باید در شروع بردارید