بوی فاضلاب منزل ما باعث فرار کردن هر کسی که می آمد به خانه ما شده بود، من گریه که این بو از کجا میاد ما که لوله هامون سالم هست و مشکلی نداریم! تا این که همسرم با شرکت لوله بازکنی تماس گرفت اومدن نگاه کردن چاهمون پر شده بود ما خیلی دیر فهمیدیم چاه داشت ریزش می کرد، خداروشکر با تخلیه چاه خیلی زود مشکلمون حل شد، حالا فکر کن ساعت 3 صبح زنگ زدیم اومدن کامل انجام دادن اگه شماهم مشکل من را دارین در تهران زندگی می کنید با این شرکت تماس بگیرین، به صورت شبانه روزی در تمام مناق تهران فعالیت دارند اسم شرکت هم شرکت پدیده سرویس هست.
منبع: پدیده سرویس