دو دامنه por.ir و cor.ir باهم و به قیمت 6 میلیون بفروش میرسد.
بروزرسانی : همراه با دامنه persianstar.ir به عنوان هدیه
این فرصت رو از دست ندید، فقط به علت مشکل مالی دارم این سه تا دامنه خوب رو واگذار میکنم.