در خدمات باربری بین شهری جهت صدور مجوز تردد وسیله نقلیه حامل بار باید بارنامه دولتی صادر شود باربری در تهران و سایر نقاط ایران با توه به انواع منابع و مسافت های مختلف در نظر گرفته می شود و همواره نقطه چشم پوشی شود جهت صدور بارنامه دولتی می بایست اطلاعات شخصی گیرنده ، فرستنده ، آدرس مبدا و آدرس مقصد در بارنامه ذکر شود در حالی که در حمل درون شهری نیازی به صدور بارنامه دولتی نمی باشد و معمولا شرکت های باربری در تهران بارنامه های شرکتی به مخاطبین خود ارائه می کنند.
این موارد ارتباط مستقیمی در هزینه پرداختی شما به آن شرکت جهت حمل بار و اثاثیه تان دارد .به طور مثال فرض کنید که شما با یک شرکت باربری در تهران ایزی پک تماس می گیرید و درخواست خدمات دارید ، به صورت معمول سوال هایی که کارشناس مربوطه آن شرکت از شما خواهد پرسید به این منوال خواهد بود : آدرس مبدا و مقصد ، نوع بار ، تعداد طبقات مبدا و مقصد و … باربری در تهران می تواند ماثر باشد و همواره به این نکته باید توجه ویژه شود.