نمایندگی آلفا مستر لینوکس-ویندوز

ایرناهاست با یک دهه سابقه فعالیت و 90ماه سابقه نماد اعتماد ملی

سرویس نمایندگی آلفا مسترلینوکس در دو لوکیشن ایران و آلمان + نمایندگی هاست ویندوز
سه سرویس در یک سرویس
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
SAMR-1 - نمایندگی آلفا مستر لینوکس

فضای میزبانی : جداگانه در دو سرور ایران + آلمان
دیتاسنتر : آسیاتک + هتزنر
فضاي ميزباني : 20 گیگابایت ایران + 20 گیگابایت آلمان
پهنای باند : نامحدود هردو سرور منصفانه
اکانت نمايندگي مستر،ریسلر و یوزر سي پنل : نامحدود در هردو سرور
IP اختصاصی : در صورت درخواست
بک آپ : منظم رزوانه هفتگی و ماهیانه
امکانات : نامحدود و کامل
کنترل پنل : در هر دوسرور Cpanel/WHM

++++++++++++++ به اضافه +++++++++++++++

سرویس نمایندگی ویندوز
دیتاسنتر : آسیاتک
فضاي ميزباني : 10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود منصفانه
اکانت ریسلر و یوزر پلسک : نامحدود
IP اختصاصی : در صورت درخواست
بک آپ : منظم رزوانه ، هفتگی و ماهیانه
امکانات : نامحدود و کامل
کنترل پنل : پلسک PLESK
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
SAMR-2 - نمایندگی آلفا مستر لینوکس

فضای میزبانی : جداگانه در دو سرور ایران + آلمان
دیتاسنتر : آسیاتک + هتزنر
فضاي ميزباني : 35 گیگابایت ایران + 35 گیگابایت آلمان
پهنای باند : نامحدود هردو سرور منصفانه
اکانت نمايندگي مستر،ریسلر و یوزر سي پنل : نامحدود در هردو سرور
IP اختصاصی : در صورت درخواست
بک آپ : منظم رزوانه هفتگی و ماهیانه
امکانات : نامحدود و کامل
کنترل پنل : در هر دوسرور Cpanel/WHM

++++++++++++++ به اضافه +++++++++++++++

سرویس نمایندگی ویندوز
دیتاسنتر : آسیاتک
فضاي ميزباني : 15 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود منصفانه
اکانت ریسلر و یوزر پلسک : نامحدود
IP اختصاصی : در صورت درخواست
بک آپ : منظم رزوانه ، هفتگی و ماهیانه
امکانات : نامحدود و کامل
کنترل پنل : پلسک PLESK

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
SAMR-3 - نمایندگی آلفا مستر لینوکس

فضای میزبانی : جداگانه در دو سرور ایران + آلمان
دیتاسنتر : آسیاتک + هتزنر
فضاي ميزباني : 50 گیگابایت ایران + 50 گیگابایت آلمان
پهنای باند : نامحدود هردو سرور منصفانه
اکانت نمايندگي مستر،ریسلر و یوزر سي پنل : نامحدود در هردو سرور
IP اختصاصی : در صورت درخواست
بک آپ : منظم رزوانه هفتگی و ماهیانه
امکانات : نامحدود و کامل
کنترل پنل : در هر دوسرور Cpanel/WHM

++++++++++++++ به اضافه +++++++++++++++

سرویس نمایندگی ویندوز
دیتاسنتر : آسیاتک
فضاي ميزباني : 30 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود منصفانه
اکانت ریسلر و یوزر پلسک : نامحدود
IP اختصاصی : در صورت درخواست
بک آپ : منظم رزوانه ، هفتگی و ماهیانه
امکانات : نامحدود و کامل
کنترل پنل : پلسک PLESK
-----------------------------------------------------------------------------
نمایندگی( 1*3) : پرداخت بهای یک نمایندگی و دریافت سه نمایندگی

پرداخت : ماهیانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالیانه
ظرفیت محدود

سفارش خرید نمایندگی