سلام
خریدار شرکت حقوقی با مجوز پرداخت یاری هستم
دوستانی که تمایل به فروش دارند اعلام کنند