باسلام
از دوستان عزیز کسی با ebazar پست کار کرده ؟ نظرتون در مورد این سیستم چی هست و آیا گرفتن پنل سخت هست ؟
قصد ارسال بسته های پستی را داریم که به صورت مستقیم با خود پست کار کنیم نه شرکت های واسط پستی