مشاور دیجیتال مارکتینگ یا همان دیجیتال مارکتر یکی از اصلی ترین نقش ها در هر سازمان و یا هر شرکتی به شمار می رود که اگر در انتخاب آن دقت شود، می تواند پیشرفت چشمگیری در آن کسب و کار ایجاد کند. در این مقاله از فن سئو قصد دارم تا به برسی “مشاور دیجیتال مارکتینگ” بپردازم. منبع دیجیتال مارکتر : فن سئو