لیست سایتها + قیمت و تعداد بازدید سایتها به شرح زیر است :


Picpro.ir 1000 ip 2.000.000 t
Profilepicture.ir 3000ip 4.000.000 t
Axneveahteh.ir 9000ip 13.000.000 t


Irahang.ir 8000ip 12.000.000 t
+ 50.000 notif
Shadabmusic.org 6000ip 8.000.000t


Khobanmusic.com 25.000ip 32.000.000t
+ 140.000 notif


Natege.ir 700ip 2.000.000t
Enshae.ir ta6000ip 2.000.000t


برای خرید تماس بگیرید


09339641702


یا تلگرام به شماره بالا پیام بفرستید