سلام برای خرید 206 اس دی و ساده باید در سایت ایران خودرو ثبت نام کنیم ؟