سلام
آیا کسی میدونه برای ساختمان از کلایمر یا همان نفربر استفاده کنم خوبه یا داربست؟
قیمت کدومش کم در میاد؟