قبل از هرکاری باید مقاله نشانه های عزت نفس پایین رو مطالعه کنید تا بتونید به راحتی این کمبود رو تشخیصش بددید