چند فیلم از جنایات صدام توجه داشته باشید که این فیلم ها و تصاویر ویدیویی به دلیل داشتن صحنه های دلخراش و دلهره آور برای افراد زیر 18 سال و افرادی که دارای ناراحتی های قلبی هستند مناسب نیست
قیمت:2500 تومان
خرید از طریق:http://orafaee.shoploger.com/product-174121.aspx