دوستان خريدار گروه ياهو هستم لطفا قيمت هاتونو برام پخ كنيد به همراه تعداد اعضا و نحوه گرفتن اعضا